Informatie

Gymnastiek

Dinsdag:

 • 08.35-09.30 -> groep 6/7
 • 09.30-10.15 -> groep 5a
 • 10.15-11.00 -> groep 5b
 • 11.00-11.45 -> groep 6b
 • 12.15-13.00 -> groep 7b
 • 13.15-13.45 -> groep 8a
 • 13.45-14.30 -> groep 8b

Woensdag:

 • 08.30-09.45 -> groep 4 - blokuur gym
 • 09.45-11.00 -> groep 3b - blokuur gym
 • 11.00-12.15 -> groep 3a - blokuur gym

Donderdag:

 • 08.35-09.30 -> groep 7b
 • 09.30-10.15 -> groep 5b
 • 10.15-11.00 -> groep 5a
 • 11.00-11.45 -> groep 6b
 • 12.15-13.00 -> groep 6/7
 • 13.15-13.45 -> groep 8b
 • 13.45-14.30 -> groep 8a

Vrijdag:

 • 08.40-09.30 -> groep 1/2a
 • 09.30-10.20 -> groep 1/2b
 • 10.20-11.10 -> groep 1/2c
 • 11.10-12.00 -> groep 1/2d

We rekenen er op dat de kinderen gymkleding meenemen. Gymschoenen zijn verplicht. In verband met tijd wordt er niet gedoucht na afloop van de gymles. Het kan gebeuren dat uw kind om een of andere reden niet mee kan doen met gym. Een kind mag alleen niet mee gymmen, als u een briefje mee heeft gegeven of het zelf bij de leerkracht heeft gemeld. De leerkracht checkt voordat hij/zij het schoolplein verlaat of alle kinderen aanwezig zijn. Kinderen die te laat op school komen en niet meer mee kunnen lopen met de rest van de groep moeten in de klas blijven. In de klas kan dan bijvoorbeeld zelfstandig gewerkt worden. De leerkracht heeft tijdens het eerste uur namelijk geen zicht op welke kinderen te laat komen en welke kinderen nog ziek worden gemeld. De leerkracht kan tijdens de gymles de overige kinderen niet alleen achterlaten om nog een leerling op te halen.