Informatie

Formulieren

 

Ouderenquete schooljaar 2019-2020

Klik hier voor de resultaten en actiepunten van onze ouderenquete. De ouderenquete is door krap 18% van de ouders ingevuld.

 

Leerlingenenquete schooljaar 2019-2020

Klik hier voor de uitgebreide resultaten van onze leerlingenenquete. 

 

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs

Klik hier voor ons Schoolondersteuningsprofiel. 

 

Actiepunten n.a.v. Analyse CITO LOVS

Informatie Hoofdluis

Het komt af en toe voor, dat kinderen geplaagd worden door hoofdluis. Dit kan iedereen overkomen. Indien u bij uw kind hoofdluis heeft geconstateerd, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. In iedere groep zijn een aantal luizenpluizers actief. De luizenpluizers controleren in overleg met de leerkracht structureel alle kinderen uit de groep op hoofdluis. Mocht er bij uw kind hoofdluis aangetroffen zijn, kunt u of een telefoontje of een briefje ontvangen van de leerkracht van uw kind.

 

Informatie Stichting Leergeld -> aangepast mailadres: rczo@leergeldfrieslandoost.nl