Informatie

Vakantierooster

Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie 15-02-2020 t/m 23-02-2020
Goede Vrijdag en Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 25-04-2020 t/m 10-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinkstervakantie 31-05-2020 t/m 01-06-2020
Zomervakantie 2019 04-07-2020 t/m 16-08-2020

In het schooljaar zijn de kinderen een aantal middagen/ochtenden vrij in verband met studiedagen van het team. Het gaat om de volgende momenten.

  • maandag 10 februari 2020 - evaluatiedag
  • woensdag 4 maart 2020 - Personeelsdag Comprix
  • maandag 8 juni 2020 - evaluatiedag