Nieuws uit de groepen

Wat leren we in groep 8?

In het laatste jaar van de basisschool werken we toe naar het voortgezet onderwijs. Dit wordt gedaan door; met elkaar te praten over de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs, open dagen van scholen voor Voortgezet Onderwijs te bezoeken en het bespreken van de Plaatsingswijzer (een hulpmiddel om te kijken welk niveau van het Voortgezet Onderwijs past bij de gemaakte CITO-toetsen). Voor 1 maart is er een keuze gemaakt en weten de kinderen naar welk niveau en welke school voor Voortgezet Onderwijs ze gaan.

Voordat het zover is wordt bij de verschillende vakken veel nieuwe leerstof aangeboden. Hieronder een overzicht van de verschillende lesdoelen waar we mee aan de slag gaan.

BLP
Dit jaar doen we voor het tweede jaar BLP. BLP staat voor Building Learning Power. Het doel van Building Learning Power is om het lerend vermogen bij kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. We leren de kinderen gewoonten en houdingen om problemen op te lossen. BLP kun je vergelijken met sport, waarbij je ook langdurig en professioneel de spieren moet trainen voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Wanneer deze spieren beter worden getraind, gaat het leren makkelijker. Deze manier van leren wordt zoveel mogelijk bij alle vakgebieden toegepast.

Rekenen
Als we kijken naar het rekenonderwijs in groep 8, dan valt op dat de indeling anders is dan voorgaande jaren. Het eerste half jaar hebben alle kinderen iedere les hetzelfde lesdoel, waar alle kinderen vanuit hun eigen aanpak mee aan de slag gaan. Denk aan lesdoelen als:

-          Herhalen van het optellen en aftrekken van gelijknamige breuken

-          Aflezen en interpreteren van een tijd-/afstandsgrafiek

-          Uitrekenen van een prijsverhoging. Prijsstijging omrekenen naar een percentage

Het tweede half jaar wordt er in verschillende werkboeken geleerd. Iedere aanpak heeft iedere les een eigen lesdoel waar het mee aan de slag gaat.

Hieronder de rekendoelen per blok.

Taal
Tijdens de dagelijkse taallessen besteden we aandacht aan lesdoelen als:

-          Het schrijven en herkennen van de gebiedende wijs

-          Het voeren van een discussie

-          Informatie uit een nieuwsbericht omzetten naar een tekst

-          Meewerkend voorwerp en lijdend voorwerp herkennen en benoemen

Spelling
Met spelling zijn we aan de slag met ‘Niet-werkwoorden’ en ‘Werkwoorden’. Denk bij ‘Niet-werkwoorden’ aan spellingcategorieën als:

-          Woorden op -teit-: majesteit, universiteit, elektriciteit, realiteit,…

-          Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden:   metalen, ijzeren, plastic, rubberen, aluminium,…

-          Woorden met een trema schrijven: jojoën, financiën, reünie

-          Samengestelde woorden met een koppelteken schrijven: auto-ongeluk, zo-even, na-apen,…

Denk bij ‘Werkwoorden’ aan

-          Voltooid deelwoord: geopend, geoefend, geverfd, verhuisd,…

-          Voltooid deelwoorden met een trema: geëxperimenteerd, geïnspecteerd

-          Engelse werkwoorden: recyclet, chipt, gecrost, gesaved,…

Woordpakketten groep 8

Begrijpend en studerend lezen en studievaardigheden
Deze vakken oefenen we voornamelijk met de methodes Grip op Lezen, Nieuwsbegrip en Blits. Met Blits leren de kinderen vaardigheden die nodig zijn om; tabellen en grafiek te kunnen  begrijpen, kaarten te kunnen lezen, studieteksten te begrijpen en verschillende informatiebronnen op het juiste moment in te kunnen zetten.

Met Grip op Lezen en Nieuwsbegrip zijn we aan de slag om leesstrategieën in te oefenen om de inhoud van een tekst beter te kunnen begrijpen/onthouden. Dit doen we aan de hand van verschillende soorten teksten die door de methode wordt aangeboden.

Wereldoriëntatie
Denk bij wereldoriëntatie aan onderstaande onderwerpen.

Aardrijkskunde Natuur Geschiedenis

De Verenigde Staten
De planeet aarde
Drijvende wereld delen

Bedreigde dieren
Nieuwe energiebronnen
Van rooksignaal tot mobiel 

Vincent van Gogh
Rechten voor vrouwen
Onderduiken en verzet


Handvaardigheid en tekenen
Met handvaardigheid en tekenen leren de kinderen voor om verschillende materialen en technieken toe te passen. Tekenen met kroontjespen, stempelen met sponsen, werken met een figuurzaag, boetseren met klei, tekenen met houtskool, etc…

Centrale Eindtoets
In de maand april wordt op alle basisscholen de Centrale Eindtoets afgenomen. Alle scholen zijn verplicht om een eindtoets af te nemen, welke de school wil afnemen is aan de school om te bepalen. De Centrale Eindtoets staat niet centraal bij de keuze voor het niveau op het Voortgezet Onderwijs.

Schoolreis groep 8
Een prachtige traditie in groep 8 is om meerdere dagen met elkaar op schoolreis te gaan. Kamperen, sporten, fietsten, barbecueën en een boel lol trappen staan centraal tijdens deze dagen.

Laatste maanden groep 8
De laatste twee maanden van het schooljaar zijn we naast de eerder genoemde leerstof ook aan de slag om het afscheid van groep 8 voor te bereiden. Dit doen we door met elkaar een afscheidsfilm op te nemen en een klassenavond te organiseren. Een mooie manier om met elkaar de basisschoolperiode af te sluiten.