Nieuws uit de groepen

Groepen 1/2

De thema's die de komende maanden aan bod komen zijn de volgende.

Week Thema
34/35 KiVa
Verkeer
36 Dansweek
39/40/41 Kinderboekenweek 'En toen?'
43/44 Herfst
45/46 Sint Maarten
47/48/49 Sinterklaas 
50/51 Kerst
1 t/m 7 Winter
9/10/11 Techniek
12/13 Pasen
14/15 Lente
16/17 Koningsspelen / Moederdag
20/21/22 Muziek
23/24 Kunst / Vaderdag
25/26/27 Zomer

Wat leren we in groep 1 en 2?

In de groepen 1/2a, 1/2b en 1/2c werken we met projecten, o.a. uit de nieuwe methode: Kleuterplein. Een project duurt ongeveer 3 weken, de leerlingen mogen dan bijpassende spulletjes meenemen voor in de klas en in de letterwinkel.

De volgende activiteiten staan op ons lesrooster

Taal/lezen:
We bieden ongeveer 15 letters aan per jaar, op speelse wijze leren kinderen uitspraak/klank met een letterteken te verbinden. Verdere taal- en leesactiviteiten zijn: rijmen, voorlezen, kringgesprek, boekjes kijken en bespreken, gedichten voordragen, luister- en geheugenspelletjes, ook maken we gebruik van het smartboard bij onze taallessen.

Rekenen/wiskunde:

De cijfers  0 tot en met 20 worden aangeboden op een speelse wijze vaak met materiaal als: dobbelstenen, telspelletjes.  Aan getalbegrip wordt veel aandacht besteed: o.a. wat komt na/ voor..., wat is meer/minder dan..., wat zijn de buurgetallen van...Veel aandacht krijgen ook de reken/ wiskundige begrippen als:  meest/minst, evenveel, lang/kort, breed/smal, voorste/laatste, rangtelwoorden. Ook bij rekenlessen maken we regelmatig gebruik van het smartboard.

Motoriek:
De motoriek stimuleren we met bewegen buiten en in het speellokaal, de fijne handmotoriek oefenen we  o.a. met: tekenen, knippen, prikken, kleuren, verven, boetseren, schrijven, kralenplank, bouwen en spelen met constructiematerialen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale vorming:
Voor de sociale vorming maken we gebruik van de SEL - competenties (sociaal emotioneel leren competenties). Ook gebruiken we coöperatieve spelletjes om de samenwerking binnen het leerproces te stimuleren.

Bij het lesgeven aan kleuters staat het goed met elkaar omgaan heel centraal, wanneer kinderen zich veilig voelen op school kunnen ze zich goed ontwikkelen.

Creatieve ontwikkeling:
De creatieve ontwikkeling is verweven door alle vakgebieden/lessen, met name in de werkles komt dat het meest tot uiting. Vaak worden er nieuwe technieken aangeleerd, maar we stimuleren ook de eigen creatieve ontplooiing.

Muzikale ontwikkeling:
Bij muziek komt het volgende aan de orde: liedjes leren, ritmes tikken, muziek maken met instrumenten, dansen, luisterspelletjes, hoog/laag, luid/zacht, enzovoort.

Engels:
De Engelse lessen worden aangeboden op het smartboard, kleuters leren o.a. tellen tot 10, de kleuren, woordjes bij de seizoenen, Engelse liedjes te zingen.

Wat niet expliciet op het lesrooster staat is: zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Bij jonge kinderen is het belangrijk dat ze zaken als: je zelf aankleden, je goed redden op het toilet, je eigen spullen opruimen, op je eigen spullen passen en zelfstandig kunnen kiezen, zich langzamerhand  eigen maken. Natuurlijk verwachten we van de jongste leerlingen nog niet zoveel als van de wat oudere kinderen!