Nieuws uit de groepen

Wat leren we in groep 5?

Lezen
In groep 5 wordt er nog erg veel gelezen. Hiervoor gebruiken we de methode Estafette, maar ook lezen we uit boeken, die we bij de bibliotheek mogen lenen, gaan we woorden flitsen vanaf het digibord, mogen de kinderen een boekbespreking houden en ook lezen we uit stripboeken of informatieve boeken. We willen dat de kinderen steeds meer snelheid krijgen in het lezen. Elke dag besteden we hier veel aandacht aan. Thuis lezen is ook erg belangrijk.

Taal
Met Taal werken we met de methode Taal op Maat. Ook het vak taal doen we elke dag. We leren hierbij veel verschillende dingen, zoals: nieuwe woorden, verhalen schrijven, opdrachten maken, maar ook leren we wat bijvoorbeeld bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels, werkwoorden, enz. De nieuwe woorden hangen we zichtbaar op in de klas. En ook de doelen van het blok hangen we op in de klas en bespreken we met de kinderen.

Spelling
Met Spelling werken we met de methode Spelling op Maat. Ook dit doen we bijna elke dag, de nieuwe woorden schrijven we op het whiteboard en die oefenen we ook tussendoor, want voor spelling geldt: oefenen, oefenen, oefenen.

Woordpakketten groep 5

Rekenen
Met rekenen volgen we de methode Wereld in getallen en aan rekenen doen we ook elke dag. We besteden hierbij veel aandacht aan het automatiseren. Ook is er elke week een projectles, dit vinden de kinderen vaak erg leuk, want hierbij hebben we het over meten, tijd en geld. Dit maken we inzichtelijk voor de kinderen, door er materialen bij te gebruiken. Ook moeten de kinderen de tafels vlot op kunnen zeggen, hier oefenen we veel op.

Hieronder de rekendoelen per blok.

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen hanteren we de methode Grip, dit doen we 1 keer per week. Deze methode leert de kinderen hoe een tekst aan te pakken en hoe je de antwoorden op de vragen vindt. Goed luisteren en goed lezen is belangrijk. Begrijpend lezen komt bij veel vakken aan bod.

Zaakvakken
In groep 5 hebben we ook erg mooie methodes voor de vakken verkeer, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Maar ook het vak Engels. Deze vakken komen 1x per week aan bod. De kinderen werken hiervoor uit een werkboekje, dit vinden ze vaak erg interessant. Aan het eind van een blok moet er een toets gemaakt worden, dit mogen de kinderen thuis leren.

Overige vakken
Natuurlijk blijft er ook nog tijd over voor gym, knutselen en tekenen. De kinderen hebben 2x per week gym, een spelles en een toestellenles. Knutselen en/of tekenen gebeurt nog 1x per week. Ook wordt er aandacht geschonken aan muziek en leefstijl, dit is erg belangrijk voor de groepsvorming.

Zelfstandig werken

In de klas leren we om zelfstandig te werken. Dit betekent dat je zelf een opdracht moet kunnen maken na een instructie. Natuurlijk loopt de leerkracht langs, maar het is wel belangrijk dat je leert om het eerst zelf te proberen of een opdracht over te slaan, tot de leerkracht je helpt. Hiervoor hebben we een hulpmiddel, een blokje. Als de groene kant boven is, betekent dit dat het kind zelf aan het werk is, maar evt. vragen van iemand uit zijn groepje best fluisterend wil beantwoorden. Is het blokje op rood gezet, dan betekent dit dat het kind even niet gestoord wil worden door klasgenoten tijdens het werk. Staat het blokje met het vraagteken naar boven, dan betekent dit dat het kind een vraag heeft voor de juf en kunnen we snel zien wie er tijdens een rondje lopen door de klas even op weg geholpen moet worden.

De leerkracht heeft regelmatig een instructiegroepje. Dit groepje krijgt na de normale instructie extra hulp.

BLP
Voor het tweede jaar doen we aan BLP. BLP staat voor Building Learning Power. Het doel van Building Learning Power is om het lerend vermogen bij kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. We leren de kinderen gewoonten en houdingen aan om problemen op te lossen. BLP kun je vergelijken met sport, waarbij je ook langdurig en professioneel de spieren moet trainen voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Wanneer deze spieren beter worden getraind, gaat het leren makkelijker. Waar in de sport de trainer of coach belangrijk is voor het ontwikkelen van talenten, is het in de school de leerkracht die deze rol vervult.  Door te oefenen worden spieren sterker, leerspieren dus ook!