Nieuws - Thema-avond ‘Groepsvorming’

De thema-avond over Groepsvorming met als gastspreker gedragsdeskundige dhr. Kees van Overveld werd zeer positief ontvangen. We hebben allen geleerd over wat groepsvorming nu precies is en waarom het zo ontzettend belangrijk is in de eerste schoolweken hier veel aandacht aan te besteden. Daarnaast hebben we ook geleerd over de vijf rollen die we terugzien bij de kinderen in de groep. De meeste ouders wisten feilloos te noemen welke rol hun kind speelt binnen de groep. Bedankt voor allen die aanwezig waren!!

 

Geplaatst op: 26 September 2019

terug