Nieuws - Teambijeenkomst

Vandaag hadden we als team een bijeenkomst onder begeleiding van Wiebren de Jong. Wiebren komt al vele jaren bij ons op school om met ons te sparren en ons te informeren over diverse onderwijsinhoudelijke zaken. Vandaag hebben we o.a. gesproken over het formuleren van een lesdoel voor de kinderen, over differentiëren bij vakken als spelling en begrijpend lezen en hebben we met elkaar weer nieuwe activerende werkvormen bedacht die we kunnen toepassen tijdens de lessen. Kortom, weer een zinvolle bijeenkomst!

 

Geplaatst op: 26 Augustus 2020

terug