Schoolklimaat

Pestprotocol

Ondanks het werken met de SEL - competenties en de regels die wij binnen en buiten onze school hanteren, kan het zijn dat een kind systematisch door andere kinderen wordt gepest. Voor obs De Toekan is dit een ongewenste en niet te accepteren situatie.
Pesten kan zich op diverse manieren manifesteren. Het is goed om ons te realiseren dat het in alle groepen van de basisschool voor kan komen. Leerkrachten en ouders moeten daarom alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden.

Als school hebben we een pestprotocol ontwikkeld. Dit protocol is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.

Het pestprotocol dat we hanteren zorgt er o.a. voor dat we:

-          duidelijke en zichtbare regels en afspraken hebben, elkaar er op aan kunnen spreken wanneer er zich ongewenste situaties voordoen
-          duidelijk hebben wat we doen op het moment dat door bepaalde gedragingen de norm wordt overschreden

Het Pestprotocol ligt op school ter inzage. In alle groepen is het Pestprotocol opgenomen in de zwarte borgingsbak.

 

Je mag zijn wie je bent
We hebben allemaal wel iets
dat we anders zouden willen
veel te lang of veel te kort
dunne benen of dikke billen
sproeten of een lange neus
flaporen of veel te klein
we willen als die ander zijn

Maar schoonheid zit van binnen
als je kunt lachen en huilen
of gewoon kunt zingen
als je blij bent omdat je leeft
als je liefde aan anderen geeft
als je dat kind helpt dat wordt gepest
als je niet liegt maar de waarheid zegt

Dan ga je stralen van binnenuit
en maakt de rest niet zo veel meer uit.
je mag zijn wie je bent
goed van buiten en van binnen
je bent waard om van te houden
dan gaat je hart weer van blijdschap zingen