Schoolklimaat

Sociaal welbevinden

Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Welbevinden gaat dus over lekker in je vel zitten, maar ook over lichamelijk gezond zijn en tevreden zijn met je leven.

Welbevinden uit zich in een aantal kenmerken.

- Genieten en plezier beleven

- Ontspannen zijn

- Innerlijke rust

- Vitaliteit

- Openheid

- Zichzelf durven zijn

- Een positief zelfbeeld

Als school vinden we het heel belangrijk dat de kinderen zich welbevinden. Voor ons als team is dat de basis om te komen tot leren.