Schoolklimaat

Werken met SEL - competenties

SEL staat voor Sociaal Emotioneel Leren. Bij ons op school werken wij aan de sociaal – emotionele ontwikkeling door te werken met SEL competenties. SEL gaat over het leren met jezelf en de ander. Hierbij zijn vijf competenties belangrijk, zie hiervoor onderstaand schema.

Het schooljaar starten we met het vormen van de groep; de groepsvorming. Rondom de herfstvakantie wordt het leerlingvolgsysteem voor de sociaal – emotionele ontwikkeling ingevuld door de leerkracht en vanaf groep 5 ook door de leerlingen. Ons leerlingvolgsysteem voor de sociaal – emotionele ontwikkeling heet ZIEN.

N.a.v. de resultaten gaat de leerkracht aan de slag in de groep met het werken aan de sociaal – emotionele ontwikkeling van de kinderen. De analyse zorgt ervoor dat de leerkracht goed in beeld heeft aan welke onderwerpen gewerkt moet worden.

Op een SEL – kaart wordt bijgehouden wat de leerkracht wanneer heeft ingezet binnen de groep. Na iedere zorgperiode wordt hierop geëvalueerd door de leerkracht en zo nodig de intern begeleider.

In de derde zorgperiode, zo rond maart, wordt ZIEN ingevuld voor leerlingen die in de eerste periode uitvielen op bepaalde onderwerpen. De nieuwe resultaten worden ook nu weer geëvalueerd. Zowel op groepsniveau als op leerlingniveau kan het aanbod aangepast worden n.a.v. de analyse op de resultaten.

Aan het einde van de vierde zorgperiode, het einde van het schooljaar, kunnen alle notities en gegevens meegenomen worden in de overdracht naar de volgende groep. Het jaar erop zal echter altijd starten met de 
groepsvorming.