0516 - 514 367 Weemeweg 14, 8431 LV Oosterwolde detoekan@comprix.nl

Dinsdag
Groep 5
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b

Woensdag
Groep 4a
Groep 4b
Groep 3b
Groep 3a

Donderdag
Groep 5
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7b
Groep 7a
Groep 8a
Groep 8b

Vrijdag (even weken)
Groep 4a
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c

Vrijdag (oneven weken)
Groep 4b
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c

Alle gymlessen worden gegeven door onze vakdocent bewegingsonderwijs Thai Vo.

We rekenen er op dat de kinderen gymkleding meenemen. Gymschoenen zijn verplicht. In verband met tijd wordt er niet gedoucht na afloop van de gymles. Het kan gebeuren dat uw kind om een of andere reden niet mee kan doen met gym. Een kind mag alleen niet mee gymmen, als u een briefje mee heeft gegeven of het zelf bij de leerkracht heeft gemeld.