0516 - 514 367Weemeweg 14, 8431 LV Oosterwoldedetoekan@comprix.nl

Fancy Hoekstra is vanuit het team aanwezig bij de vergaderingen.

Samenstelling van de OV

Frederike Telvoorzitter
Mirjam Boersmasecretaris
Jacob Baarpenningmeester
Minke v/d Wallid
Anita Landmeterlid
Milou Geurtsenlid
Lotte van der Bijlid
Joanne Kramerlid
Laura de Jonglid
Bianca Nijenhuislid
Noreen Ebberslid