0516 - 514 367Weemeweg 14, 8431 LV Oosterwoldedetoekan@comprix.nl

Rondleiding voor ouders van nieuwe leerlingen

Op onderstaande momenten kunt u een rondleiding krijgen op de Toekan. De momenten zijn steeds van 9.00 - 10.00  We vertellen dan over onze manier van werken en laten dit ook graag zien.  U kunt mailen naar directie.detoekan@comprix.nl wanneer u graag een rondleiding zou willen en op welk van onderstaande momenten u zich voor op wilt geven: 

11 september 

30 oktober

20 november

18 december

15 januari 

12 februari 

11 maart

8 april

13 mei

17 juni

 

Formulieren

Hieronder de bijlagen m.b.t. de aanmelding en inschrijving van uw kind(eren) op onze school. 

Ouderenquete schooljaar 2019-2020

Klik hieronder voor de resultaten en actiepunten van onze ouderenquĂȘte. De ouderenquĂȘte is door krap 18% van de ouders ingevuld.

Leerlingenenquete schooljaar 2019-2020

Klik hier voor de uitgebreide resultaten van onze leerlingenenquete.

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs

Klik hieronder voor ons Schoolondersteuningsprofiel.

Actiepunten n.a.v. Analyse CITO LOVS

Informatie Hoofdluis

Het komt af en toe voor, dat kinderen geplaagd worden door hoofdluis. Dit kan iedereen overkomen. Indien u bij uw kind hoofdluis heeft geconstateerd, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. In iedere groep zijn een aantal luizenpluizers actief. De luizenpluizers controleren in overleg met de leerkracht structureel alle kinderen uit de groep op hoofdluis. Mocht er bij uw kind hoofdluis aangetroffen zijn, kunt u of een telefoontje of een briefje ontvangen van de leerkracht van uw kind.

Informatie Stichting Leergeld -> aangepast mailadres: rczo@leergeldfrieslandoost.nl