0516 - 514 367Weemeweg 14, 8431 LV Oosterwoldedetoekan@comprix.nl

Waarom een schoolgids voor ouders / verzorgers?

Onze schoolgids wil aan ouders laten zien, wat de ouders van school kunnen verwachten. Scholen verschillen steeds meer in de manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren. Wij hopen dat u, na het lezen van de schoolgids, een goed beeld heeft gekregen van onze school. We vinden het erg prettig dat u naast deze informatie ook onze school binnenloopt. Op deze manier kunt u de sfeer op school en onze manier van werken nog beter ervaren.

Wat staat er in deze schoolgids?

U kunt in onze schoolgids lezen:

  • hoe het onderwijs op onze school is opgezet;
  • op welke wijze wij zorg voor de kinderen hebben;
  • wat van ouders verwacht wordt en wat de ouders van school kunnen verwachten;
  • hoe onderwijsresultaten gemeten worden en wat de school daarmee doet;
  • welke verplichtingen gelden aan onze leerplichtwet;
  • allerlei praktische zaken die voor u en uw kind van belang zijn.

U kunt de schoolgids inzien of downloaden via de onderstaande link: