0516 - 514 367Weemeweg 14, 8431 LV Oosterwoldedetoekan@comprix.nl

Sinds 2020 hebben we voor alle kinderen van het IKC Wolderwijs een naschools activiteitenaanbod.

We gaan voor:

‘IKC Wolderwijs brengt kleur in het zijn van een plek om het leven te kunnen leren!’

Met alle participanten van het IKC Wolderwijs zijn we, gebruikmakend van elkaars expertise en mogelijkheden, gekomen tot een naschools aanbod voor alle kinderen van het IKC Wolderwijs. Opdat er voor de kinderen van het IKC Wolderwijs ook buiten de schooltijden en opvangtijden een divers aanbod is waarin ze zich uitgedaagd voelen, zich kunnen ontwikkelen en mogelijk zelfs nieuwe talenten ontdekken. Met name dit laatste kan ertoe bijdragen dat kinderen zich na een naschoolse activiteit gaan inschrijven bij een vereniging of club.

We zullen dan ook zoveel als mogelijk werken volgens de drietrapsraket.
1. Tijdens de opvanguren en schooltijden kunnen de kinderen kennismaken met diverse disciplines.
2. In het naschoolse aanbod volgt verrijking/verdieping voor de kinderen die daar interesse voor hebben.
3. Wanneer zij zo geïnspireerd raken, kunnen zij lid worden van een vereniging/club*

*) Voor ouders met een verminderde draagkracht zijn er mogelijkheden om bij Stichting Leergeld een bijdrage te vragen voor de kosten van het lidmaatschap en sportkleding. Dit geldt ook voor Culturele activiteiten.

Bij de inrichting van het naschoolse aanbod proberen wij de kinderen een breed aanbod van activiteiten aan te bieden in de volgende disciplines.

  • Culinair
  • Sport/spel
  • Taal-/lezen
  • Natuur
  • Wetenschap & Techniek
  • Muziek
  • Creatief
  • Sociaal – emotioneel