0516 - 514 367Weemeweg 14, 8431 LV Oosterwoldedetoekan@comprix.nl

‘De Toekan: kleurrijk leren en ontwikkelen'

Sinds 2015 heet onze school De Toekan – vanuit ‘toe’ (toekomst) en ‘kan’ (kunnen). Maar een toekan is ook een bijzondere vogel met bonte kleuren. Elke toekan weer anders gekleurd, net als ieder kind, uniek en eigen. Al die kleuren staan bovendien voor een breed palet aan vaardigheden en kennis. Het is ons doel om dat brede palet aan leerlingen mee te geven, om van te leren en mee te groeien.

Daarbij streven we voor iedere leerling naar het verwerven van verantwoordelijkheid en eigenaarschap: eigen keuzes leren maken en verantwoordelijkheid leren dragen. Voor zichzelf, voor een ander en voor de omgeving. In het onderwijs gaan we daarom uit van drie principes: 

  • Een breed en eigentijds aanbod
  • Een positief pedagogisch klimaat
  • Op groei gericht

Onderweg, in de periode van kleuter tot bijna-middelbare scholier, ontwikkelt het kind vaardigheden, krijgt het kennis mee en wordt het op verschillende manieren ondersteund. Passend bij het niveau en de eigen gedrevenheid.

Dat doen we samen, in een gestructureerde, gezellige, open en levendige sfeer. Met alle betrokkenen rondom het kind, van ouders en opvoeders tot het leerkrachtenteam. In leerteams en tijdens overleg onderzoeken we steeds hoe we het onderwijs beter kunnen maken. Wij leren graag van en met elkaar.

Na groep 8, aan het einde van de vlucht, zet de leerling met eigenaarschap en verantwoordelijkheid de stevige stap naar het middelbaar onderwijs en de samenleving.