0516 - 514 367 Weemeweg 14, 8431 LV Oosterwolde detoekan@comprix.nl

Hieronder de schooltijden in schema.

DagenSchooltijden
Maandag8.30 uur - 14.30 uur
Dinsdag8.30 uur - 14.30 uur
Woensdag8.30 uur - 12.15 uur
Donderdag8.30 uur - 14.30 uur
Vrijdag8.30 uur - 12.15 uur
GroepenLunchVrij spelen
Groepen 3, 4 en 512.00 uur - 12.15 uur12.15 uur - 12.30 uur
Groepen 6, 7 en 812.15 uur - 12.30 uur12.00 uur - 12.15 uur

De kinderen in de groepen 1 en 2 eten onder begeleiding in de eigen groep aan een tafeltje. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 genieten op de maandag en de dinsdag tussen 12.00 uur een 12.30 uur van een pauzemoment. Op de donderdagen zijn de leerkrachten zelf in de groep tijdens het eten. De kinderen krijgen dan, net als de kinderen uit de groepen 3 t/m 8, een educatief moment.

De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben tot 12.30 uur de tijd hun lunch op te eten. De groepen 1 en 2 koppelen het ‘buiten spelen’, dat anders op de dagplanning staat, aan de lunch vast. De kleuters spelen dus na 12.30 uur nog wat langer door op het plein.

Merkt u aan uw jongste kleuter dat het nog lastig is drie lange dagen vol te houden, maakt u dit dan gerust bespreekbaar met de leerkracht van uw kind.

Pauzehap en lunch

U als ouder weet als geen ander wat uw kind nodig heeft. Als school adviseren wij uiteraard een gezonde pauzehap en een gezonde lunch. Als team zijn wij van mening u niet op te willen leggen wat wel of niet mag. Toch zien we liever geen snoep of stuk chocolade als pauzehap en/of lunch. We hopen dat iedereen zijn best doet zijn kind(eren) een verantwoordelijke pauzehap en lunch mee te geven naar school.

Wel willen we u vragen realistische hoeveelheden mee te geven. Een kleuter zit soms al vol van een hele beker drinken en voelt dan minder ruimte om het fruit op te eten of andersom. School is een andere situatie dan thuis. Op school hebben we te maken met pauzetijden. In die tijd moet er gegeten en gedronken worden. Thuis kunnen kinderen hun eten en drinken doorgaans meer spreiden over een dag. Bespreek dit ook eens met uw kind zelf. ‘Wat vindt het lekker? Is het te veel of te weinig? Is er voldoende variatie?’

Tot slot willen we u als ouder vragen de leerkracht van uw kind in te lichten wanneer u merkt dat het niet voldoende eet of drinkt. De leerkracht kan hier dan extra op toezien.

Afval

We hopen dat alle kinderen hun lunch in een broodbakje meenemen en het drinken in een flesje en/of beker.

De bel in de ochtend

U wordt dringend verzocht de kinderen niet voor 08.15 uur ’s morgens naar school te laten gaan. Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op het plein. Om 8.15 uur gaat de deur bij de kleuters open. In de pauze zijn er veel speelmaterialen buiten. De ouders van leerlingen van groep 1 en 2 kunnen zelf hun kind naar binnen brengen.

Ochtendpauze

De groepen 3 t/m 8 hebben tussen 19.45 uur - 10.30 uur een kwartier pauze. Wij willen graag dat de kinderen een gezonde pauzehap meenemen. Bij goed weer gaan de kinderen naar buiten en bij regen blijven de kinderen binnen. Zowel buiten als binnen zijn er speelmogelijkheden. Ook is er zowel bij een buiten- als binnenpauze toezicht door een groepsleerkracht.